Vogels

Klik op een foto in de galerij om een album te openen.
Wanneer het album geopend is, kun je navigeren met de pijltjes.
Klik op een foto in dit album om deze foto te vergroten, klik naast de foto om deze weer te verkleinen.

Appelvink

Baardmannetjes

Blauwborst

Buizerd

Boomklever

Boomkruiper

Bonte Vliegenvanger

Draaihals

Geoorde Fuut

GBS

KBV

Goudhaan

Goudvink

Mezen

Kuifmees

IJsvogel

Pestvogel

Putter

Rietgors

Roodborst

Staartmees

Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan

Zwaluwen