Vogels

Klik op een foto in de galerij om een album te openen.
Wanneer het album geopend is, kun je navigeren met de pijltjes.
Klik op een foto in dit album om deze foto te vergroten, klik naast de foto om deze weer te verkleinen.

Appelvink

Baardmannetjes

Blauwborst

Buizerd

Boomklever

Bonte Vliegenvanger

Goudvink

Goudhaan

GBS

KBV

Mezen

Kuifmees

IJsvogel

Pestvogel

Putter

Rietgors

Roodborst

Staartmees

Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan

Zwaluwen

Boomkruiper

Draaihals

Geoorde Fuut